DNS

zob. system nazw domen

domena internetowa

domena internetowa (Internet domain) - domena komunikacyjna będąca elementem architektury sieci Internet. Internetowa przestrzeń nazw domen jest podzielona zarówno pod względem instytucjonalnym, jak i ze względu na położenie geograficzne. Oto organizacyjne domeny internetowe najwyższego poziomu: com - organizacje handlowe, edu - uniwersytety i inne instytucje edukacyjne, gov - przedstawicielstwa rządowe, mil - organizacje militarne, net - ważniejsze centra wspomagające działanie sieci, int - organizacje międzynarodowe, org - inne organizacje. Różne kraje mają własne domeny internetowe: us - Stany Zjednoczone, uk - Wielka Brytania, de - Niemcy, pl - Polska, ru - Rosja, fr - Francja itd.

FTP

FTP (File Transfer Protocol) - zob. protokół przesyłania plików

hipertekst

hipertekst (hypertext) - tekst z odsyłaczami, które są interpretowane przez oprogramowanie komputera, dzięki czemu w danym miejscu, np. po wskazaniu kursorem określonego słowa, może nastąpić przejście do wyświetlania innego pliku, zawierającego inny fragment opisu itp. Nawigowanie w hipertekście pozwala użytkownikom łatwo przenosić się z miejsca na miejsce, a dzięki pamiętaniu przez komputer przebytej trasy można również szybko wracać na poprzednie miejsce.

HTTP

HTTP (HyperText Transfer Protocol) - protokół przesyłania hipertekstowej informacji zakodowanej w języku HTML (stron WWW) siecią Internet przy urzyciu mechanizmów poczty elektronicznej. W nowszej wersji bezpieczny protokół HTTP (Secure HTTP) nadaje się do przesyłania siecią informacji tajnych (np. danych dotyczących kart kredytowych).

HTML

HTML (HyperText Mark-up Language) - hipertekstowy język publikacyjny światowej pajęczyny informacyjnej, czyli usługi WWW, opracowany w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych przez T. Berners-Lee i D. Raggetta z konsorcjum WWW. Umożliwia opisywanie w kodzie ASCII bogatych przezentacji tekstowo-graficznych. Estetyczne walory prezentacji HTML zajeżą jednak od zdolności i kwalifikacji osoby programującej. Określenie "mark-up" w nazwie HTML ma nasówać skojarzenia ze znakami korektorskimi wykonywanymi na pierwodrukach podczas opracowania redaktorskiego. Tu odnosi się do opisów języka określających sposób uwidocznienia tekstu na ekranie.

Internet

Internet (sieć Internet) - ogólnoświatowy zbiór wzajemnie połączonych sieci lokalnych i rozległych. Za datę powstania sieci Internet przyjmuje się rok 1983, choć już w 1980 r. sieć liczyła około 100 komputerów. Internet powstał w ramach amerykańskich obronnych planów zapasowego systemu łączności. Oprogramowanie sieci Internet wywodzi się z sieci ARPANET. Podstawowym założeniem projektu Internet była jego skalowalność, co w całości się sprawdziało. W 1990 r. Internet liczył 100 000 komputerów, w 1993 r. przekroczył milion, w 1997 r. było już przeszło 40 mln komputerów w sieci Internet. Sieć Internet zaowocowała gamą usług, takich jak poczta elektroniczna, listy dyskusyjne lub stronice WWW. Jej wpływ na przeobrażanie systemów łączności, handlu, współpracy nqukowej, działań oświatowych jest ogromny. Sieć Internet rodzi wiele wyzwań natury społącznej. O dominację w Internecie walczą nie tylko firmy, lecz także politycy, moraliści i kościoły. Na razie Internet skutecznie opiera się próbom jakichkolwiek podporządkowań i nie bez przyczyny jest nazywany najbardziej demokratycznym forum świata.

nazwa domenowa

nazwa domenowa (domain name) - wieloelementowa nazwa w systemie nazw domen DNS. Każdy przyrostek nazwy domeny złożony z pooddzielanych kropkami etykiet (labels), określa domenę internetową. Etykiety w nazwie domeny występują w porządku od szczegółowych do ogólnych. Na przykład w nazwie ii.uni.wroc.pl - ii oznacza Inst. Inf., uni - uniwersytet, wroc - Wrocław, a pl oznacza kraj.

przeglądarka WWW

przeglądarka (browser) - program umożliwiający wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych, najczęściej w protokole HTTP, powiązanych w sieci Internet przez siecową usługę WWW. Istnieje wiele odmian przeglądarek, wśród których do najpopularniejszych należą Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, Gogle Chrome.

protokół przesyłania plików

protokół przesyłania plików (FTP, File Transfer Protocol) - usługa sieci Internet umożliwiająca przesyłanie plików między komputerami. Upoważniony użytkownik może skontaktować się z interesujacym go stanowiskiem, skąd może pobraćpotrzebne mu pliki. Usługa FTP umożliwia przeglądanie katalogów i przesyłanie plików w obie strony. W niektórych stanowiskach udostępnia się część zasobów do publicznej wiadomości. Aby z nich skorzystać, rejestrując się za pomocą protokołu przesyłania plików, trzeba jako nazwę użytkownika podać słowo "anonymous" oznaczające, użytkownika "anonimowego", o ograniczonych uprawnieniach. Do sprowadzania plików służy operacja get, ekspediowanie pliku odbywa się za pomocą polecenia put. Przy transmisji należy wybrać odpowiedni do zawartości pliku tryb pracy (binary lub ASCII).